Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

GCCR kosten deelname

Inschrijfgeld:
Het inschrijfgeld bedraagt slechts € 110,00 per equipe. Dit is inclusief de ontvangst met koffie, de lunch voor vertrek en het aperitief voorafgaande aan de prijsuitreiking. Uiteraard worden ook de voor de GCCR benodigde bescheiden zoals het routeboek, het reglement en de rallyschilden aan u verstrekt.

Het is mogelijk na afloop van de rit van een speciaal Rallydiner gebruik te maken (beperkt aantal plaatsen). In dat geval bedraagt de inschrijfprijs  € 175,00 per equipe van twee personen. 
Het diner is een echte aanrader om gezellig even na te praten en de nodige rallypunten verder door te nemen met de andere equipes. Over uw auto op het parkeerterrein hoeft u zich geen zorgen te maken, deze wordt door de organisatie bewaakt.

Annulering:
Indien u na inschrijving  onverhoopt niet kunt meedoen aan de rally dan vindt volgens onderstaand schema restitutie plaats.

  • vóór 1 augustus zal er volledige restitutie plaats vinden.
  • Na 1 augustus tot 1 september; restitutie van het inschrijfgeld minus € 40,00 voor kosten.
  • Na 1 september geen restitutie meer, wel kan men de inschrijving over doen aan een andere equipe.

 
Overmacht:
De Lions organisatie zal het inschrijfgeld terugbetalen onder aftrek van € 40,00 (voor gemaakte organisatiekosten) aan de deelnemers indien het evenement door overmacht niet door kan gaan. “Overmacht” is iedere gebeurtenis of omstandigheid boven de macht van de partijen, al dan niet ontstaan door natuurlijke oorzaken, menselijk handelen of anderszins.
 
 
Betaling:
Na inschrijving wordt verwacht dat de deelnemer (equipe) het inschrijfgeld (€ 110,- per equipe) per omgaande overmaakt, indien ook aangemeld voor het Rallydiner, dan ook inclusief de dinerkosten (totaal dan € 175,- per equipe).
Betaling dient te geschieden aan de Stichting Activiteiten Lions Club Leerdam, rekeningnummer NL85 RABO 0138624038, onder vermelding van de naam van de equipe.

NB. 
Bij overintekening is de volgorde van binnenkomst van betaling van het inschrijfgeld bepalend voor de deelname.
Diegene die niet meer kan worden toegelaten, zal het volledige inschrijfgeld gerestitueerd krijgen.

Visscher (Hoofdsponsor)

Bert Story (Hoofdsponsor)

GCCR en het milieu

GCCR - oud voor behoud