Tuinmeubilair voor Lingesteyn

Overdracht tuinmeubilair Lingesteyn

Vandaag heeft Lingesteyn het tuinmeubilair op het buitenterras feestelijk in gebruik genomen. Dit is een geschenk van Lions Club Leerdam uit de opbrengst van de jaarlijkse Haringparty. Verpleeghuis Lingesteyn te Leerdam biedt onderdak aan ongeveer 140 mensen voor wie zelfstandig wonen niet meer tot de mogelijkheden behoort. In nauwe samenspraak met Stichting Vrienden van Lingesteyn beijvert Lions Club Leerdam zich om projecten te realiseren waarvoor geen financiële ondersteuning wordt geboden door de zorgaanbieder, de zorgverzekeraars of de overheid. Naast het meubilair voor het buitenterras zijn ook luxe stapelstoelen geschonken voor één van de activiteitenzalen. Deze voorzieningen worden gebruikt door de psychogeriatrische patiënten van Lingesteyn. Zonder deze voorzieningen zouden de patiënten genoodzaakt zijn om goeddeels binnen te moeten verblijven.